Scala College - onderbouwlocatie Kees Mustersstraat

Kees Mustersstraat 6 2406 LK Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Kees Mustersstraat
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Kees Mustersstraat
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Kees Mustersstraat
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Kees Mustersstraat
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Kees Mustersstraat

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Scala College plaatst leerlingen in een klas op basis van het advies van de basisschool. Leerlingen met een gemengd advies worden geplaatst in een klas waar op het hoogste niveau wordt lesgegeven.

In de vmbo-afdeling wordt op basis- en kader niveau lesgegeven. Daarnaast bieden wij in het vmbo de theoretische leerweg aan.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De onderbouwsnelheid van vmbo-(g)t, havo en vwo is de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd. Er zijn nauwelijks zittenblijvers. Verbetering van de determinatie en het gerichter begeleiden van leerlingen heeft daaraan bijgedragen. De onderbouwsnelheid en het driejaarsgemiddelde zijn volgens de eisen van de Onderwijsinspectie "boven de norm". 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven