Aeres VMBO Almere

Heliumweg 1 1362 JA Almere

  • Ben je graag actief bezig? Ben je gek op de natuur en dieren? En geïnteresseerd in voeding? Dan is Aeres VMBO Almere dé school voor jou.
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Almere
  • Ben je graag lekker praktisch bezig? Mooi! Je gaat zelf aan de slag met bijvoorbeeld dierverzorging.
  • Ben je graag lekker praktisch bezig? Mooi! je gaat zelf aan de slag tijdens de praktische lessen.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Resultaten zijn gebaseerd op de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van de LAKS Monitor 2020 zoals die is uitgezet onder vmbo-leerlingen van de school. Op het factsheet zijn snel en overzichtelijk de resultaten terug te zien op schoolniveau.

Leerlingen van onze school zijn erg tevreden over hun mentor en de decaan. Ook de wijze waarop ze worden begeleid naar een vervolgstudie en de extra hulp die leerlingen ontvangen bij leerproblemen krijgen een hoge waardering van de leerlingen. Onderwerpen waar leerlingen minder tevreden over zijn, worden door de schoolleiding met de leerlingenraad besproken. Gezamenlijk gaan we het gesprek aan om te kijken hoe we als school de tevredenheid over deze onderwerpen kunnen verhogen en welke verbetermaatregelen hiervoor benodigd zijn.  Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Vanwege de Coronacrisis heeft het Oudertevredenheidsonderzoek 2019-2020 niet kunnen plaatsvinden. Het eerstvolgende tevredenheidsonderzoek onder ouders van onze leerlingen zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven