Sg. Canisius - Almelo

Slot 31 7608 ND Almelo

  • Schoolfoto van Sg. Canisius - Almelo
  • Schoolfoto van Sg. Canisius - Almelo
  • Schoolfoto van Sg. Canisius - Almelo
  • Schoolfoto van Sg. Canisius - Almelo
  • Schoolfoto van Sg. Canisius - Almelo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Nederland neemt een vooraanstaande plaats in in de hoogwaardige kenniseconomie en loopt voorop in innovatie, onderzoek en onderwijs. Natuurwetenschappers, technologen en technici zijn daarvoor onontbeerlijk. Canisius heeft ervoor gekozen om zich op het domein van het bètaonderwijs verder te ontwikkelen en de exacte vakken centraal te stellen in het schoolprofiel. Er zijn daardoor relatief veel vwo-leerlingen die kiezen voor het profiel 'Natuur & Gezondheid' of 'Natuur & Techniek'. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de kadernota (schoolplan) staan de beleidsvoornemens van het Pius X College en Canisius voor de komende periode (2020-2025).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De begeleiding van de leerlingen wordt over het algemeen uitgevoerd door de docenten en de mentor. Zij signaleren wanneer er voor een leerling extra begeleiding wenselijk is.

Scholengemeenschap Canisius biedt een breed scala aan mogelijkheden voor leerlingbegeleiding. Wij bieden extra ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, dyslexie en lees- en schrijfproblemen.Maar ook kortdurende specialistische begeleiding door één van onze eigen leerlingbegeleiders of orthopedagogen is mogelijk. Daarnaast hebben wij samenwerkingsverbanden en overleg met externe hulpverlening.

Voor meer informatie over de verschillende soorten van leerlingenbegeleiding: zie de bijlagen en de schoolwebsite.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven