Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiiging Van der Meij College

Gravin Jacobastraat 1 1823 DS Alkmaar

Schoolfoto van Stedelijk Dalton College Alkmaar, vestiiging Van der Meij College

In het kort

Toelichting van de school

Profiel Horeca, bakkerij en recreatie (HBR), onderdeel van het Stedelijk Dalton College Alkmaar in het Van der Meij College is een profiel waarin op grond van een samenwerkingsovereenkomst  wordt samengewerkt met de Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu en CSG Jan Arentsz. Daartoe is de Coöperatie Van der Meij College opgericht, waarvan het bestuur van de CSG Jan Arentsz en SOVON de dragende besturen zijn. Het Coöperatiebestuur treedt op als beheerder van gebouw en goederen, niet als werkgever of bevoegd gezag.

In de vestiging, die is ondergebracht in het Van der Meij College, verzorgt SOVON het onderwijs en het personeelsbeleid in profiel HBR voor het derde en vierde leerjaar van de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo.

Kenmerken van de school

  • Openbaar

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven