CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo

Mandenmakerstraat 11 1825 BB Alkmaar

  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vmbo, havo, vwo

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school


Hieronder vindt u het koersplan van het Jan Arentsz 2023-2027. Het plan beschrijft de koers van de school voor de komende 4 schooljaren. Het beschrijft onze visie op onderwijs en de manier waarop we die willen verwezenlijken. Het belang van de leerling staat voorop!
 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld hulpmiddelen, aangepast lesmateriaal, extra begeleiding op school of onderwijs op een speciale school.

We onderscheiden basisondersteuning en extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Noord-Kennemerland geeft de scholen zo nodig extra middelen waarmee zij ondersteuning op maat kunnen inzetten. 

Extra ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven