Montessori College Aerdenhout

Boekenroodeweg 5 2111 HJ Aerdenhout

  • Schoolfoto van Montessori College Aerdenhout
  • Schoolfoto van Montessori College Aerdenhout
  • Schoolfoto van Montessori College Aerdenhout
  • Schoolfoto van Montessori College Aerdenhout
  • Schoolfoto van Montessori College Aerdenhout

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De toelichting op de resultaten van 2022-2023 volgt. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Dit jaar is voor het eerst het onderzoek digitaal afgenomen (Kwaliteit scholen) bij alle ouders van onze leerlingen uit alle leerjaren.

Met een respons van 54% is het streven naar een "betrouwbare respons" (meer dan 50%) behaald.

De respons per leerjaar: leerjaar 1, 57% / leerjaar 2, 60% / leerjaar 3, 55% / leerjaar 4, 46%.

Voorgaande jaren werd het onderzoek alleen onder ouders van leerlingen uit het derde leerjaar afgenomen. De waardering binnen deze groep was gestegen van 7,8 naar 8,4. Dit jaar komen we bij alle ouders uit op 8,3. Een resultaat waar we blij en trots op zijn.

Het is belangrijk te constateren dat de ouder betrokkenheid groot is. De uitkomsten in het algemeen en de opmerkingen bij de open vragen

zijn voor ons een basis voor verdere ontwikkeling.

Uiteraard is de gehele rapportage beschikbaar.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven