Jenaplanschool De Phoenix

Zalmkolk 2 8017 PA Zwolle

Schoolfoto van Jenaplanschool De Phoenix

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolVenster van katholieke Jenaplanschool De Phoenix!

U krijgt hier inzicht in de resultaten van De Phoenix. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.
U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. De informatie wordt de komende maanden verder uitgebreid.

U kunt contact met ons zoeken indien u vragen heeft.

We nodigen u hierbij ook van harte uit om onze school te bezoeken!

Met vriendelijke groet,

Marco Veneboer

Directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jenaplanschool de Phoenix is een brede school met een aanbod voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. De Phoenix is al meer dan 25 jaar een Jenaplanschool in Zwolle-Zuid. In 2018 telde de school 163 leerlingen verdeeld over 7 stamgroepen. Het kind staat centraal op de Phoenix. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven