Obadjaschool so/vso ZML

Willem Barentszstraat 72 8023 WS Zwolle

Schoolfoto van Obadjaschool  so/vso ZML

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben een vervangingspool waaruit geput wordt in het geval een collega verlof opneemt of ziek wordt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Per groep worden er week- en jaarrooster gemaakt, afgestemd op het leerjaar, niveau van de leerlingen en gestelde doelen. Deze roosters zijn op te vragen bij de teamleider of IB-er.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Per groep worden er week- en jaarrooster gemaakt, afgestemd op het leerjaar, niveau van de leerlingen en gestelde doelen. Deze roosters zijn op te vragen bij de teamleider of IB-er.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel geeft weer waarin de school zich onderscheidt van andere scholen. Naast de basiskwaliteit en de basisondersteuning profileert de school zich als deskundig op specifieke gebieden. Onze school biedt onder andere de volgende arrangementen met betrekking tot of door middel van:

- Autisme

- Training sociale vaardigheden

- Psycho-educatie

- Logopedie

- Fysiotherapie

- KIES-coach (Kind & Echtscheiding)

- Rouwverwerking

- Co-teaching (didactisch en pedagogisch)

- Ouderbegeleiding bij kindgebonden problematiek

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven