Het Stroomdal

Botlek 56 8032 CG Zwolle

  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal
  • Schoolfoto van Het Stroomdal

In het kort

Toelichting van de school

                                                                                     Hier zijn we dan!

CBS Het Stroomdal, de school als hart van de wijk en met het hart op de juiste plek. Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij onderwijs en zorg waarmee ieder kind, vanuit ieders kracht en eigenheid optimaal de kans heeft zich te ontwikkelen als een lerend, sociaal en gerespecteerd mens. We staan daarbij voor openheid als basis voor een goede samenwerking en communicatie met kinderen, ouders en hun omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het hart op de juiste plek
  • Het hart in de wijk.
  • We staan voor vakmanschap
  • Samenwerken met ouders
  • Recht doen aan ieder kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven