De Wilgenburg

Waallaan 7 8032 GZ Zwolle

Schoolfoto van De Wilgenburg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten wordt een personeelsbemiddelingsbureau ingeschakeld om inval te regelen. Voor een deel komen de invallers uit onze invallerspool van Catent. Zijn deze niet beschikbaar, dan kunnen andere invallers ingezet worden. Wanneer er geen invaller beschikbaar is, kan de school er in uiterste gevallen voor kiezen om de groep naar huis te laten gaan. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen tussen de 4 en 13 jaar. Onze populatie komt uit de wijken Aalanden, Holtenbroek, Stadshagen, maar ook Assendorp of Diezerpoort. We hebben kinderen uit alle lagen van de bevolking, met een variatie aan identiteit en geloofsovertuiging. 

Onze leerlingen krijgen extra aandacht op het gebied van woordenschat en lezen. We hebben extra ondersteuning van een onderwijsondersteuner, die leerlingen met een arrangement (extra zorg) buiten de groep begeleidt. Ook werken we intensief samen met het CCAT, ons eigen zorgondersteuningsteam van Catent. Hieronder vallen orthopedagoog, ambulant begeleider op het gebied van gedrag en leerproblemen en zorgcoördinator. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven