Buitenwijs

Palestrinalaan 915 8031 VA Zwolle

  • Schoolfoto van Buitenwijs
  • Schoolfoto van Buitenwijs
  • Schoolfoto van Buitenwijs
  • Schoolfoto van Buitenwijs

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder, verzorger of anders betrokkene,
We zien Buitenwijs als een ecosysteem. Net als in de natuur heeft iedereen elkaar nodig. We leren van en met elkaar. Zo hebben we onze school ook ingericht. Binnen elke Wereld mag ieder kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelen. In ons logo zijn de groeiringen van een boom te zien. Een kind groeit, soms lijkt het haast als vanzelf te gaan. Op andere momenten heeft een kind inspiratie, uitdaging of een helpende hand nodig. De coaches op Buitenwijs bieden die ondersteuning en zorgen voor een ver-rijkende leeromgeving. Het patroon van ringen doet ook denken aan een vingerafdruk. Die is bij iedereen anders. Elk kind is dan ook uniek. Op Buitenwijs kijken we naar de talenten van kinderen en medewerkers. We geloven in aandacht en kijken met een open blik naar ieder kind.
Namens het team van Buitenwijs.
Jolien Dirven en Rianne Spin

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lerend ecosysteem
  • Zelfvertrouwen
  • Ontdekken
  • Eigenzinnigheid, vaardigheid
  • Buiten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Buitenwijs is gestart in schooljaar 23-24 en groeit hard. Vrijwel wekelijks komen er nieuwe leerlingen bij. Goed om te weten dat we op dit moment 2 groepen hebben van Wereld Water (groep 1 t/m 3). Zo nodig starten we dit jaar met een derde groep. 

In schooljaar 23-24 kunnen zich leerlingen aanmelden van 4 tot en met 6 jaar (Wereld Water).

In schooljaar 24-25 kunnen zich ook leerlingen van 7 tot en met 9 jaar aanmelden (Wereld Woud).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
16
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn verschillende BSO's die kinderen halen en/of brengen bij Buitenwijs. Meer informatie daarover is te vinden op de website www.onderwijstransformeert.nl/basisschool-buitenwijs bij de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven