Kindcentrum de Vlieger

Ingelandhof 1 8043 EC Zwolle

Schoolfoto van Kindcentrum de Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

Wij willen dat kinderen op kindcentrum de Vlieger zich ontwikkelen met plezier. Het leren van de vaardigheden taal, rekenen en mediawijsheid vinden we belangrijk, maar nog meer willen we dat het beste uit kinderen wordt gehaald op welk gebied dan ook. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven