Protestants Christelijke Basisschool De Aanwas

Dr W Dreesstraat 25 3214 XE Zuidland

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Aanwas

In het kort

Toelichting van de school

Ieder mens is van waarde. Als christelijke school is naastenliefde voor ons de grote kernwaarde. Wij geven dat vorm door: aandacht en respect voor elkaar en de ander, behulpzaamheid en toewijding. In leren, leven en samenleven willen we dat laten zien.

We proberen een evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, praktische vaardigheden en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Onze leerlingen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen en daarmee een belangrijke basis te leggen voor hun verdere ontwikkeling naar volwassenheid en hun flexibele deelname aan de maatschappij. We maken gebruik van een bewezen effectieve instructiemodel, waarbij de leerkracht een centrale rol speelt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen met plezier naar school
  • Effectieve directe instructie
  • Kennis gaat voor vaardigheden
  • Leren in een doorgaande lijn
  • De leerkracht staat centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven