Protestants Christelijke Basisschool De Richtingwijzer

Lisdodde 9 3892 AL Zeewolde

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Richtingwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Richtingwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Richtingwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Richtingwijzer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Richtingwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Lees ons webmagazine om een goede indruk te krijgen van onze school: https://magazines.codenz.nl/de-richtingwijzer/welkom-bij-de-richtingwijzer/


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • prot. chr. identiteit
  • kwaliteit: cognitief en soc.em
  • meervoudige intelligentie
  • nieuwe lesmethodes
  • "samen, vieren, leren, spelen"

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

PCBS De Richtingwijzer staat in Zeewolde-Zuid. De school is gestart in 1988, in een nieuwe wijk van Zeewolde. In de beginjaren kwamen veel jonge gezinnen in deze wijk wonen en groeiden we qua leerlingenaantal snel. Doordat er geen nieuwbouw meer in de wijk plaats vindt, zien we de afgelopen jaren een daling van het aantal kinderen dat onze school bezoekt. Procentueel gezien kiezen veel ouders uit de wijk voor onze school. Naast kinderen uit de wijk, bezoeken ook kinderen van buiten de wijk en uit het buitengebied de school.

Op 1 oktober 2019 zijn de 104 leerlingen verdeeld over 5 groepen. Dit zijn de groepen 1, 2, 3/4, 5/6, 7/8. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 1 augustus 2007 zijn scholen verplicht buitenschoolse opvang (BSO) te verzorgen. Wij hebben het uitbesteed aan Kiekeboe & Ukkie Kinderopvang. Zie de schoolgids voor meer informatie.

De kinderen kunnen tussen de middag, onder toezicht van de ouders, overblijven. Om het overblijven in een vertrouwde omgeving te doen en het betaalbaar te houden, wordt dit gedaan door ouders. Voor het overblijven wordt een vergoeding gevraagd. Een abonnement voor een schooljaar kost €50,- tot €150,-, dit hangt af van het aantal dagen dat het kind overblijft. Daarnaast is er een mogelijkheid om incidenteel over te blijven, de kosten bedragen dan €12,50 voor een 5-strippenkaart. Er zijn twee ouders die het overblijven coördineren.

Zie de schoolgids voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven