obs De Gouw/locatie Kernschool

Wibautstraat 73 1505 CB Zaandam

Schoolfoto van obs De Gouw/locatie Kernschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Gouw heeft twee locaties. De ene locatie staat aan de Wibautstraat, de andere op de Noorderven. Samen hadden de beide locaties op 1 oktober 2013 296 leerlingen. In het gebouw van de locatie Noorderven is ook nog de Kernschool gevestigd. Dit is een zelfstandige schoolorganisatie met een eigen schoolleiding. De Kernschool verzorgt een eenjarige opvang voor nieuwkomers in Nederland voor de regio Zaanstreek-Waterland
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven