Johannes Calvijn-School

Gardenierhof 31 4471 CN Wolphaartsdijk

  • Schoolfoto van Johannes Calvijn-School
  • Schoolfoto van Johannes Calvijn-School

In het kort

Toelichting van de school

De Johannes Calvijnschool is een reformatorische basisschool. De Bijbel heeft een belangrijke plaats op onze school. Het Woord van God is voor ons de Bron waaruit we putten voor de omgang met elkaar en onze omgeving. Er zijn twee Bijbelse sleutelwoorden die we in het leven en leren op onze school centraal stellen: gave en opgave. Gave verwijst naar het unieke van elk kind en de talenten die ons door Gods zijn gegeven. Opgave wijst naar de opdracht die kinderen, ouders en teamleden hebben om onze gaven tot ontplooiing te laten komen. Liefde en verwondering zijn de verbindende schakels tussen gave en opgave.

Dit schoolvenster geeft inzicht in de resultaten van onze school. De informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de school zelf. Daarnaast kunt u informatie vinden over verschillende beleidsthema's waar onze school aan werkt.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door 69 leerlingen (01-10-2015). Het leerlingenaantal schommelde de afgelopen jaren tussen 65 en 75 leerlingen. In de (nabije) toekomst verwachten we een stabilisering van het leerlingenaantal. Onze school werkt we met combinatieklassen van twee (opeenvolgende) groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven