Qworzo

Burg. Garreltsweg 31 9946 PM Woldendorp

  • Oplevering nieuw schoolgebouw van Qworzo.
  • Schoolfoto van Qworzo
  • Schoolfoto van Qworzo
  • Schoolfoto van Qworzo
  • Schoolfoto van Qworzo

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Qworzo is ontstaan uit een fusie tussen obs De Woldrakkers uit Woldendorp en obs De Munte uit Termunterzijl.

De fusie heeft op 1 augustus 2017 plaatsgevonden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
105
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven