Openbare Basisschool Trinoom

Diemewei 4505 6605 XH Wijchen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Trinoom

Het team

Toelichting van de school

De Trinoom heeft een ervaren en deskundig team.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Trinoom maakt onderdeel uit van de stichting Kans en Kleur.

Kans en Kleur heeft zich verbonden aan de vervangerspool CPV Ingenium.

Bij ziekte en verlof aanvragen wordt in de regel vanuit de vervangerspool personeel aangeleverd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Jaarklasstroom; groepen 1/2 zijn gecombineerd.

Montessoristroom; combinatiegroepen 1-2,3-4,5-6,7-8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend onderwijs geven. In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met ouders en het onderwijszorgcentrum van Kans&Kleur na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling op één van de basisscholen van Kans&Kleur. Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen. Als bijlage treft u het schoolondersteuningsprofiel van de Trinoom aan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven