Paschalisschool

Suikerbergseweg 2 6604 AE Wijchen

  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Fijn dat u een kijkje neemt op onze website. De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen, maar ook voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind heel wat uren toe aan ons als team. Een basisschool kies je dan ook met zorg! De ‘beste’ school bestaat niet, maar gelukkig bestaat er altijd een school die het beste bij uw kind past. Wij helpen u graag bij het maken van deze keuze en stellen ons graag aan u voor…Ons team bestaat uit ongeveer 25 ervaren en betrokken medewerkers, dat zich gesteund weet door leidinggevenden, intern begeleider, specialisten, onderwijsassistent, administratieve kracht en conciërges. Op onze school werken we in gecombineerde groepen. In een gecombineerde groep kunnen oudere en jongere kinderen leren elkaar te helpen. Dat heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling. Bovendien leren kinderen in gecombineerde groepen over het algemeen erg goed zelfstandig en geconcentreerd werken. Gecombineerde groepen kunnen ook een voordeel zijn om nog meer te kunnen aansluiten bij het niveau van ontwikkeling van leerlingen.Onze school kenmerkt zich door betrokkenheid en eigenaarschap. Leren zichtbaar maken is voor ons belangrijk, waarbij de focus ligt op: het leren van de leerling, de impact van de leraar op het leren van de leerling. Bij leren gaat het om vooruitgang en ontwikkeling: iets kunnen wat je eerst niet kon, iets weten wat je eerst niet wist, iets begrijpen wat je eerst niet begreep. Het moet niet te moeilijk zijn, maar ook niet te gemakkelijk.Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat, niet voor niets is ‘plezier’ een van onze kernwaarden. Als kinderen plezier hebben, zijn ze gemotiveerd om stappen te zetten in de ontwikkeling. We zoeken naar thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind en zetten coöperatieve werkvormen in om het leren en ontspannen af te wisselen. Daarnaast zorgt onze ouderraad voor een feestelijke invulling van diverse feestdagen en activiteiten. We zien onze school als een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. De Vreedzame school is hierbij voor ons een belangrijk houvast.We gaan uit van een goede samenwerking in een open sfeer. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijk contact met u. Alle ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind, wensen wij veel plezier bij het maken van deze keuze. Mocht u écht de sfeer willen proeven, neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Nicole Maassen

Directeur Paschalisschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Ontwikkeling
  • Plezier
  • Leren zichtbaar maken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen komen voornamelijk uit de Woezik, maar ook uit de omliggende wijken in Wijchen en het buitengebied.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
301
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met het vijf gelijke dagen model. De leerkrachten eten tussen de middag samen met de kinderen. Alle groepen zitten op de locatie de Suikerberg. Er is een intensieve samenwerking met De eerste stap die de voor- en naschoolse opvang regelen. Meer informatie over de verschillende opvang mogelijkheden vindt u op www.deeerstestap.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven