Mariaschool

Bongerd 1 7642 DA Wierden

Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Mariaschool is een gastvrije katholieke school voor leerlingen en ouders van elke religieuze achtergrond. Wij bieden goed onderwijs, aandacht voor elke individuele leerling en voor zover mogelijk zorg op maat. De Mariaschool is laagdrempelig en er heerst een gemoedelijke sfeer. Er is een grote betrokkenheid van leerkrachten, ouders en leerlingen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Wij werken met leerstofjaarklassen en hebben enkele combinatiegroepen. Speerpunten van onze school zijn het leesonderwijs, ervarend en bewegend leren en de projectgroep voor begaafde kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Onze slogan maken we waar: Onderwijs, daar zijn we goed in!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven