De Uilenhorst katholieke brede school

Noordsingel 72 8091 WD Wezep

  • Schoolfoto van De Uilenhorst katholieke brede school
  • Schoolfoto van De Uilenhorst katholieke brede school
  • Schoolfoto van De Uilenhorst katholieke brede school
  • Schoolfoto van De Uilenhorst katholieke brede school
  • Schoolfoto van De Uilenhorst katholieke brede school

In het kort

Toelichting van de school

De Uilenhorst wil een gelukkige en gezonde school voor leerlingen, ouders en leerkrachten zijn!

In het leren op de Uilenhorst staat eigenaarschap centraal. 
Leerkrachten en leerlingen werken doelgericht en planmatig. Zij nemen verantwoording voor eigen leren/ontwikkeling.
Bij ons op school kan iedereen zichzelf zijn; je wordt gehoord en gezien. Leerkrachten bieden structuur en voorspelbaarheid.
Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving.
In ons team werken wij nauw samen en benutten wij elkaars talenten.
Ouders worden betrokken bij het leerproces van hun kind en participeren bij de schoolontwikkeling van de Uilenhorst.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Uilenhorst. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap staat centraal
  • Structuur en voorspelbaarheid
  • Hoge ouderbetrokkenheid
  • Kanjerschool
  • Gezamenlijk verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven