Basisschool De Westwijzer

Dr.Nuijensstraat 74 1617 KD Westwoud

  • Schoolfoto van Basisschool De Westwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Westwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Westwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Westwijzer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben te maken met een dalend leerlingaantal. In het dorp Westwoud worden minder kinderen geboren. De laatste 2 jaar komt 85 % van het aantal 4 jarigen naar De Regenboog. Dat op zich zijn goede resultaten, tegelijkertijd onderzoeken we, hoe we het beste financieel en onderwijskundig kunnen inspelen op deze krimp.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven