de Knienenbult

Stompdijk 3 7054 AT Westendorp

  • Engels in alle leerjaren
  • samen leren
  • betekenisvol leren
  • leren in een groene omgeving

Het team

Toelichting van de school

Op de Knienenbult werken de directeur, intern begeleider, leerkrachten, onderwijsassistenten, administratief medewerker, conciërge en vrijwilligers samen om de leerlingen een optimaal onderwijsklimaat te realiseren. Alle leerkrachten hebben hun eigen expertise en specialisme en nemen het voortouw bij ontwikkelingen binnen hun expertise gebied.   

De Knienenbult is een opleidingsschool van Iselinge Educatieve Faculteit te Doetinchem, ook wel de PABO genoemd. Dat wil zeggen dat er elk schooljaar uit alle leerjaren van de PABO studenten aanwezig zijn in onze units. Zij werken mee aan schoolontwikkelthema's, zo kunnen we leren van en met elkaar! Ook zijn er mogelijk studenten van het Graafschap College die stage komen lopen op onze school.

Vanuit muziekvereniging Jubal worden er door vakleerkrachten muzieklessen gegeven op onze basisschool. Muziek zorgt voor verbinding onderling en stimuleert, samenwerken, concentratie, geduld en luisteren. Belangrijke vaardigheden voor onze kinderen dus. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht door ziekte of verlof niet op school is, probeert onze directeur voor vervanging te zorgen. ACCENT beschikt over een eigen invalpool. We koppelen waar het kan invallers aan een school, zodat dit ook weer bekende gezichten worden van onze kinderen. Mocht het niet lukken een vervanger te regelen, dan proberen wij binnen het team een oplossing te vinden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft een inclusief ondersteuningsprofiel, dwz dat in principe iedere leerling opgenomen kan worden. Er wordt onderwijs op maat gegeven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven