Daltonschool de Hobbedob

Schoolpad 3 1383 EA Weesp

Schoolfoto van Daltonschool de Hobbedob

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Daltonschool de Hobbedob valt onder bestuur van een stichting met 22 scholen: Talent Primair.  Talent Primair heeft eigen invallers in dienst. Deze invallers worden ingezet bij langdurig zieke collega's.

Daarnaast maakt de school ook gebruik van een externe organisatie (PIO-Transvita) waarbij invallers zijn aangesloten.  Vooral voor kortdurende verloven worden vervangers van deze organisatie ingehuurd.

Mochten er helemaal geen invallers beschikbaar zijn, dan wordt er intern gezocht naar de beste mogelijkheid om het onderwijs door te laten gaan voor de betreffende klas.  Soms komt een part-timer een extra dag werken. In uiterste gevallen kan de locatiedirecteur of de intern begeleider een groep overnemen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken wij ook met een weektaak. 

Wij werken met thema’s en geven Engels vanaf groep 1.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij geven met instructies op niveau’s. Wij werken met weektaken vanaf halverwege groep 3. Onze leerlingen mogen zelf hun werkplek en dag indeling plannen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hieronder? ?beschrijven? ?we? ?welke? ?specifieke? ?mogelijkheden? ?we? ??bieden? ?bovenop?? ?de? ?basisondersteuning om? ?binnen? ?de? ?school? ?tegemoet? ?te? ?komen? ?aan? ?de? ?onderwijsbehoeften? ?van? ?leerlingen:  

  • Ontwikkelingsperspectief ? ? voor ? ? diverse ? ? leerlingen, ? ? op ? ? een ? ? of ? ? meerdere ? ? vakgebieden; ? ? vaak ? ? in ? ? samenwerking ? ? met trajectbegeleiders? ?van? ?Unita? ?opgesteld,? ?uitgevoerd? ?door? ?de? ?leerkracht
  • we? ?geven? ?gelegenheid? ?tot? ?dyslexie??trainingen? ?onder? ?schooltijd? ?en? ?binnen? ?de? ?school.? ?We werken? ?momenteel? ?met? ?E-Vizier??.? ?Het? ?gaat? ?hier? ?om? ?leerlingen? ?waarbij? ?dyslexie? ?al? ?is vastgesteld? ?en? ?welke? ?in? ?aanmerking? ?komen? ?voor? ?de? ?vergoede? ?zorg? ?vanuit? ?de? ?gemeente.
  • mogelijkheid? ?om? ?deel? ?te? ?nemen? ?aan? ?de? ?rekengroep? ?en? ?taalgroep? ?op? ?de? ?Annie? ?MG? ?Schmidt. (via? ?MDO)
  • mogelijkheid? ?om? ?deel? ?te? ?nemen? ?aan? ?de? ?taalklas
  • mogelijkheid? ?om? ?deel? ?te? ?nemen? ?aan? ?de? ?nieuwkomersklas
  • mogelijkheid om deel te nemen aan de verrijkingsklas

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven