Jozefschool

Blomstraat 22 1382 AJ Weesp

Schoolfoto van Jozefschool

In het kort

Toelichting van de school

Een eigenkarakter
De Jozefschool heeft rond de 225 leerlingen. Op zo’n ‘kleine’ school staat elk kind centraal – en niet alleen op papier. De manier waarop leerkrachten, leerlingen, ouders en directie met elkaar omgaan en bij elkaar betrokken zijn, maakt de Jozefschool tot een unieke school.
De beste manier om het karakter van de Jozefschool te leren kennen, is om eens binnen te komen en de sfeer te proeven.
U bent dan ook van harte welkom. Dit venster biedt u inzicht in onze resultaten. De gegevens worden door DUO, de inspectie en ons zelf aangeleverd. Waar nodig hebben wij een toelichting gegeven op de gegevens. Wij gaan er vanuit dat u op deze manier betrouwbare en genuanceerde informatie heeft over onze prestaties

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Kindgericht
  • Saamhorigheid
  • Multicultureel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze kinderen worden niet op school opgevangen na-en voor schooltijd. De stichting Kind en co en de stichting Kids World hebben hun eigen ruimtes elders in Weesp.

Wel kan het zo zijn dat er naschoolse activiteiten voor uw kind zijn georganiseerd waardoor uw kind op school blijft.

U kunt dan denken aan drama- en/of muziek lessen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven