Jozefschool/ De Nieuwe Jozef

Fort Diemerdamstraat 69 1384 AH Weesp

Schoolfoto van Jozefschool/ De Nieuwe Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Een eigenkarakter

Een plaats voor elk kind. Een mens wil graag gezien worden zoals hij is. Een kind zeker. Of het hoog of laag springt, of het links of rechts hinkelt, het mag niet uitmaken. Elk kind moet voelen een plaats te hebben in de groep en in de gemeenschap van school. Het kind moet weten dat het er toe doet, dat het op deze school aanwezig is. Onze school bevestigt het kind in zijn (school)bestaan en helpt het bij zijn/haar ontwikkeling. Elk kind mag zich op De Nieuwe Jozef cognitief, sociaal-emotioneel en kunstzinnig laten zien. 

De Nieuwe Jozef is een nieuwe school. De manier waarop leerkrachten, leerlingen, ouders en directie met elkaar omgaan en bij elkaar betrokken zijn, maakt onze school tot een unieke school.
De beste manier om het karakter van de school te leren kennen, is om eens binnen te komen en de sfeer te proeven.
U bent dan ook van harte welkom. Dit venster biedt u inzicht in onze resultaten. De gegevens worden door DUO, de inspectie en ons zelf aangeleverd. Waar nodig hebben wij een toelichting gegeven op de gegevens. Wij gaan er vanuit dat u op deze manier betrouwbare en genuanceerde informatie heeft over onze prestaties

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Sociaal
  • Saamhorigheid
  • Eigenaarschap en persoonlijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een groeischool. De Jozefschool aan de Blomstraat in het centrum van Weesp gaat langzaamaan dicht. De school gaat onder de naam De Nieuwe Jozef in de Weespersluispolder verder.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
523
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze kinderen aan de Blomstraat worden door Kids Wereld  opgevangen na-schooltijd. De stichting Kind en Co en de stichting Unikidz vangen de kinderen o.a. op in het schoolgebouw aan de Fort Diemerdamstraat.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven