Stichting Kievietschool

Buurtweg 16 2244 AD Wassenaar

  • Schoolfoto van Stichting Kievietschool
  • Schoolfoto van Stichting Kievietschool
  • Schoolfoto van Stichting Kievietschool
  • Schoolfoto van Stichting Kievietschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Kievietschool heeft als basis de inclusieve gedachte. Wij willen alle leerlingen onderwijs aanbieden dat past bij hun specifieke behoefte. De populatie van de Kievietschool kenmerkt zich overigens door kinderen die verder zijn in hun ontwikkeling. De Kievietschool stelt zich ten doel om het beste te halen uit alle kinderen. Ook leerlingen voor wie de reguliere stof te weinig uitdaging biedt, moeten gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen. Wij bieden deze specifieke doelgroep dan ook arrangementen aan in de vorm van de plusklas en leerlab. Het Leerlab en de plusklas is bedoeld om deze kinderen uit te dagen en te inspireren.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven