Montessorischool

Zanderijpad 10 2242 GW Wassenaar

Schoolfoto van Montessorischool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Montessorischool Wassenaar. Fijn dat we ook via dit kanaal informatie kunnen geven over onze school. Graag verwijzen we u naar onze website www.montessorischoolwassenaar.nl. Op de site geven we naast achtergrondinformatie veel praktische zaken aan. U bent bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur, Annouschka Hoevers. tel: 070-5113388 of per mail: directie@montessorischoolwassenaar.nl. Op de OPEN MONTESSORI DAG op woensdag 11 maart 2015 bent u van harte welkom van 9.00 tot 11.30

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Montessorischool Wassenaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.                                                                

Deze site is in ontwikkeling. Gedurende de komende maanden wordt er meer informatie over de school toegevoegd. medio 2015 zal het venster volledig gevuld zijn.

Hartelijke groet van het team van Montessorischool Wassenaar

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • zelfstandigheid
  • ontdekken
  • onderzoeken
  • ontwerpen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben een dagelijkse montessoripeutergroep van 8:45 tot 12:00

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven