CBS de Lichtbron

Vinkenweg 8 8191 XN Wapenveld

Schoolfoto van CBS de Lichtbron

Het team

Toelichting van de school

We hebben een vakleerkracht voor de Verdiepingsklas (meer- en hoogbegaafden)

We hebben een vakleerkracht voor de praktijkklas (leerlingen uit de midden/bovenbouw)

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven