Montessorischool Wageningen

Jagerskamp 121 6706 EK Wageningen

Schoolfoto van Montessorischool Wageningen

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in resultaten van Montessorischool Wageningen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en onze school. Waar nodig, geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Voor een completer beeld nodigen wij u uit om onze website te bekijken: www.montessoriwageningen.nl want onze school bestaat uit veel meer dan resultaten, feiten en cijfers. In het kort waar wij voor staan:

Op onze school werken wij volgens de ideeën van Maria Montessori. Haar ideaal is dat elk kind de kans krijgt om uit te groeien tot de persoon die het wil zijn. Het motto van ons montessorionderwijs is dan ook:   'Help mij het zelf doen'

In het verlengde hiervan spelen de begrippen 'autonomie', 'relatie' en 'competentie' een belangrijke rol op onze school:
autonomie:           het gevoel dat je zelfstandig iets kunt ondernemen;
relatie:                 kinderen waarderen elkaar en willen met elkaar omgaan;
competentie:        kinderen nemen zelfinitiatief en geloven in hun eigen mogelijkheden.

Op onze school staan uw kinderen en hun mogelijkheden centraal. Er heerst een open sfeer waarbij wij een goed contact met u alsmede opvoeders van groot belang vinden. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken met ons onderwijs. Dit kan op een 'Open Dag', of u kunt een aparte afspraak maken. Graag tot ziens!

Het team van Montessorischool Wageningen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven