Basisschool De Bijenkorf

Buurtseweg 1 6707 EZ Wageningen

  • Schoolfoto van Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Basisschool De Bijenkorf

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Bijenkorf staat voor een brede ontwikkeling van elk kind. Daar werken we elk dag met hart en ziel aan. Een goede basis van rekenen en taal is vanzelfsprekend. Maar om goed met de complexiteit van de huidige wereld te kunnen omgaan en creatief met de toekomstige wereld, zijn denkvaardigheden, persoonlijkheid en karakter belangrijk. Door te leren kijken, denken, reflecteren, verwoorden en toepassen van wat het ziet leert een kind omgaan met wat er is en wat nog gaat komen. Een goede basis die verder gaat dan de meetbare leeropbrengsten. Vanuit onze christelijke overtuiging vinden we dat we het rentmeesterschap over onze aarde goed moeten beheren. Vandaar dat we de kinderen laten ontdekken wat de natuur ons geeft en gaan we samen op zoek naar hoe we in de directe omgeving de wereld een stukje duurzamer en socialer kunnen maken.

Dit Venster biedt u inzicht in de resultaten van de Bijenkorf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Individuele aandacht
  • Rust
  • Betrokkenheid
  • Zelfstandigheid
  • Openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2023 zijn er 107 leerlingen op basisschool De Bijenkorf. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven