Basisschool De Bijenkorf

Buurtseweg 1 6707 EZ Wageningen

  • Schoolfoto van Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Basisschool De Bijenkorf

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Bijenkorf staat voor een brede ontwikkeling van elk kind. Daar werken we elk dag met hart en ziel aan. Een goede basis van rekenen en taal is vanzelfsprekend. Maar om goed met de complexiteit van de huidige wereld te kunnen omgaan en creatief met de toekomstige wereld, zijn denkvaardigheden, persoonlijkheid en karakter belangrijk. Door te leren kijken, denken, reflecteren, verwoorden en toepassen van wat het ziet leert een kind omgaan met wat er is en wat nog gaat komen. Een goede basis die verder gaat dan de meetbare leeropbrengsten. Vanuit onze christelijke overtuiging vinden we dat we het rentmeesterschap over onze aarde goed moeten beheren. Vandaar dat we de kinderen laten ontdekken wat de natuur ons geeft en gaan we samen op zoek naar hoe we in de directe omgeving de wereld een stukje duurzamer en socialer kunnen maken.

Dit Venster biedt u inzicht in de resultaten van de Bijenkorf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Individuele aandacht
  • Rust
  • Betrokkenheid
  • Zelfstandigheid
  • Openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-2015 is de Ireneschool gegroeid. Op de teldatum 1 oktober 2014 zijn er 100 kinderen op de Ireneschool.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2014-2015 worden er op maandag, dinsdag en donderdag arrangementen georganiseerd. Na schooltijd zorgt welzijnsorganisatie Solidez samen met participerende ouders en wijkbewoners voor activiteiten. Externe partners worden betrokken bij de invulling van de arrangementen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven