Vrijeschool De Zwaneridder

Arboretumlaan 1 a 6703 BD Wageningen

Schoolfoto van Vrijeschool De Zwaneridder

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Vrije School De Zwaneridder. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Bij De Zwaneridder gaat het om meer dan schoolprestaties. Naast de ontwikkeling van je verstand, vinden wij het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig te zijn. Op een vrijeschool leer je hoofd, hart en handen te gebruiken. Op een vrijeschool leer je voor het leven.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ongeacht het leerlingenaantal gaat het bij een vrijeschool om de aandacht voor ieder kind.  Dat uit zich onder meer in het uitreiken van een getuigschrift aan het einde van ieder schooljaar. In het getuigschrift koppelt de leerkracht het leerniveau van het kind aan de persoonlijke ontwikkeling die het doormaakt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven