De KAS-Kindcentrum

Zuidplashof 1 2743 CR Waddinxveen

  • Schoolfoto van De KAS-Kindcentrum
  • Schoolfoto van De KAS-Kindcentrum
  • Schoolfoto van De KAS-Kindcentrum
  • Schoolfoto van De KAS-Kindcentrum

In het kort

Toelichting van de school

KC de KAS is ontstaan uit een samenwerking tussen de Kardinaal Alfrinkschool, De Groeiling en KMN Kind & Co. Door deze intensieve samenwerking zijn wij in staat om voor kinderen van 0 tot 12 jaar een omgeving te creëren waarbinnen kinderen zich veilig voelen, waardoor de voorwaarden om tot leren te komen geborgd zijn. Een doorgaande lijn binnen onderwijs en opvang, één omgeving, één team. Wij staan open voor leerlingen en ouders met een verschillende culturele en religieuze achtergrond, voor medewerkers met verschillende opvattingen over onderwijs. Daarbij stellen we één belangrijke voorwaarde: dat de leerlingen, ouders en medewerkersbereid zijn aan te sluiten op onze gezamenlijke keuzes en koers.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenheid
  • veiligheid
  • autonomie
  • verbondenheid
  • begeleiden/ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen dat in onze regio wordt geboren, stijgt de afgelopen jaren. Daarmee stijgt ook het aantal leerlingen van het kindcentrum. Die stijgende lijn is vanaf 2014 zichtbaar. KC de KAS had op de peildatum 1-2-2023, 367 leerlingen verdeeld over 15 groepen. In het schooljaar 2023-2024 draaien we 16 groepen. Dit zijn vier groepen 1-2, twee groep 3, twee groep 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groep 7 en twee groep 8. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn ook het kinderdagverblijf en de peutergroep gestart op onze locatie.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
364
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school.  Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven