Christoffelschool

Maximilliaanlaan 1 5583 XG Waalre

  • Schoolfoto van Christoffelschool
  • Schoolfoto van Christoffelschool
  • Schoolfoto van Christoffelschool
  • Schoolfoto van Christoffelschool
  • Schoolfoto van Christoffelschool

In het kort

Toelichting van de school

Elkaar dragen, verdragen en verder dragen is de missie van de Christoffelschool in Waalre. De missie is gebaseerd op de kernwaarden die wij belangrijk vinden, gekoppeld aan de betekenis van de naam van de school. Christoffel wordt ook wel Christophorus genoemd. Die naam hangt samen met de bekendste legende over Christoffel. Daarin is hij een reus van een man die Christus wil dienen door reizigers over een snel stromende rivier heen te dragen. Elkaar dragen betekent voor ons: er zijn voor elkaar en elkaar helpen. Elkaar verdragen zien wij als het accepteren en respecteren van de ander zoals hij of zij is. Je bent goed zoals je bent, je mag er zijn. We zien het ook als elkaar VER dragen. Elkaar verder dragen is het individueel en samen groeien door de kwaliteiten van de ander te zien, te benutten en ervan te genieten.

Kijk voor meer informatie op de website van de Christoffelschool.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Groei
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Christoffelschool vormt samen met OBS Ekenrooi en Kindcentrum Ekenrooi de Brede school Aalst.
De school staat aan de rand van een prachtig bos, waar we regelmatig gebruik van maken.
In de Brede School Aalst streven we naar optimale samenwerking tussen de basisscholen en kinderopvang. Benutten van elkaars kwaliteiten en faciliteiten zijn hiervoor uitgangspunt.

Christoffelschool heeft een continu rooster. Op maandag, dinsdag en donderdag begint de school om 8.45 uur en is om 14.45 uur uit. De kinderen lunchen allemaal op school. Op woensdag en vrijdag starten we om 8.45 uur en is de school uit om 12.45 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven