Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus

Deventerweg 18 7383 AB Voorst

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school kent drie combinatiegroepen, n.l.:

1,2,3

4,5,6

7,8

Binnen deze groepen wordt gedifferentieerd instructie gegeven in drie niveaus. De kinderen hebben vanaf groep 4 weektaken waaruit zij zelfstandig werken en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag en het werken met uitgestelde aandacht. Er is voldoende duidelijkheid en structuur voor de leerlingen, die veelvuldig in tweetallen of in groepjes samenwerken aan opdrachten. Er is twee dagen per week een interne begeleider actief aanwezig, die coacht en hulp biedt waar nodig.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft een aantal jaren geleden een schoolondersteuningsprofiel laten opstellen. In dit document staat vermeld welke zorg we wel en niet kunnen leveren.

Terug naar boven