Basisschool De Lusthof

Lusthofstraat 7 2271 XV Voorburg

Schoolfoto van Basisschool De Lusthof

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Lusthof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wij geloven dat elk kind het beste leerresultaat kan bereiken, wanneer het zich op zijn/haar gemak voelt, zich geborgen en veilig voelt. Daarom staat voor ons een goede sfeer op De Lusthof centraal. In ons onderwijsprogramma beschouwen wij de cognitieve ontwikkeling van de kinderen onze kerntaak waarbij we veel aandacht besteden aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Zo willen we komen tot een optimale leersituatie, waarbij elk kind kan bereiken waartoe het in staat is.

Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over De Lusthof. Graag verwijzen we u daarvoor naar onze website, www.lusthofschool.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lusthof kan jaarlijks maximaal 66 4-jarige leerlingen plaatsen. De school krijgt echter veel meer aanmeldingen. Helaas kan De Lusthof daarom niet alle aanmeldingen omzetten in een definitieve inschrijving.

Het aantal leerlingen op De Lusthof is en blijft heel stabiel. Voor de school is dat ontzettend prettig omdat de organisatie, het aantal groepen en het aantal leerkrachten onveranderd blijft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
470
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven