R.-K. Basisschool Pius X

Heeswijkstraat 2 2275 EE Voorburg

  • Schoolfoto van R.-K. Basisschool Pius X
  • Schoolfoto van R.-K. Basisschool Pius X
  • Een traditioneel gebouw met vele trappen en etages.
  • Schoolfoto van R.-K. Basisschool Pius X
  • Veilig omsloten door een hek en met plaats voor de fietsen.

Het team

Toelichting van de school

De school acht diversiteit in het team van leeftijd en geslacht van belang en houdt daar in haar beleid rekening mee.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben vier gecombineerde kleutergroepen. Wij hebben twee kleine groepen drie en twee kleine groepen vier. Daarnaast hebben wij groepen vijf tot en met acht in homogene en in heterogene groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven