KC de Telescoop

Heeswijkstraat 2 2275 EE Voorburg

Schoolfoto van KC de Telescoop

In het kort

Toelichting van de school

KC de Telescoop is de leukste school van Voorburg- West, gelegen op de grens van de gemeentes Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rijswijk. We zijn een katholieke school, hebben als profiel Wetenschap & Techniek en zijn gehuisvest in een nieuw schoolgebouw. We beschikken over moderne leermiddelen en houden van hard werken om alle talenten van onze leerlingen tot ontwikkeling te brengen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholiek
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling zelfstandigheid
  • Plusklassen
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van onze school maakt een lichte groei door, omdat we op dit moment een stabiele instroom van leerlingen kennen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
272
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven