RK School voor Speciaal Basisonderwijs St Vincentius

Meidoornstraat 17 1131 BJ Volendam

Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs St Vincentius

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welzijn van het kind
  • leren kennen van het kind
  • kind harmonieus laten leren
  • resultaatgericht
  • verwachtingsvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen komen uit Oost-Waterland, het gebied tussen Oosthuizen en Broek in Waterland. Op verzoek van de ouders komen er ook wel eens leerlingen uit Purmerend. Ongeveer 90% van het aantal leerlingen komt uit Volendam, en de overige 10% komt uit de regio Oost-Waterland. Deze regio ligt tussen Hoorn en Amsterdam. Wij werken al jaren met een leuke groep leerlingen en met betrokken ouders. Kenmerken van onze doelgroep zijn:

-       Beperkte cognitieve capaciteiten

-       Sterkte cognitieve capaciteiten in combinatie met een diagnose PPD-nos/autisme, ADHD en of ADD

-       Leerlingen met dyslexie, dyspraxie, afasie en of dyscalculie

-       Leerlingen met leerachterstanden van twee jaar en meer.

-       Een achterblijvende sociaal emotionele ontwikkeling   De wijze waarop de leerling zich na plaatsing ontwikkelt, versterkt de betrokkenheid van de ouders. In die zin wordt de ‘onderwijsgemeenschap’ gedeeld met deze ouders.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven