Basisschool De Jutter

Lutinelaan 3 8899 BD Vlieland

Schoolfoto van Basisschool De Jutter

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De enquête werd afgenomen onder 18 leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Uit de respons zijn enkele opvallende inzichten naar voren gekomen die we graag met u willen bespreken. Sociale interactie en veiligheid: Het merendeel van de leerlingen geeft aan zich veilig te voelen op school en in de klas. Dit is een belangrijk aspect voor ons als school, en we zijn blij om te zien dat de veiligheidsbeleving ruim voldoende is. Desalniettemin willen we extra aandacht besteden aan hoe leerlingen zich voelen op de gang (aula). Hierbij zullen we met de leerlingen doorvragen op specifieke zaken zoals buitengesloten voelen, pijn doen en gestolen spullen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze schoolomgeving. Sociaal welbevinden: Het is voor ons van groot belang dat leerlingen een positieve sociale ervaring hebben op school. De enquête toonde aan dat de meerderheid van de leerlingen het gevoel heeft dat ze welkom zijn en dat ze het leuk vinden om met hun klasgenoten om te gaan.

We zijn blij om te zien dat de meeste leerlingen zich op hun gemak voelen in hun sociale omgeving op school. Leerprestaties: Hoewel we als team tevreden en trots zijn op veel aspecten van onze school, viel het ons op dat twee leerlingen niet tevreden zijn met wat ze leren op school. Dit is voor ons een belangrijk signaal, en we willen hier actief naar kijken om de leerervaring van deze leerlingen te verbeteren. We zullen ons inzetten om te begrijpen waar hun zorgen liggen en zoeken naar manieren om het leerproces voor hen aantrekkelijker en effectiever te maken. De feedback van de leerlingen stelt ons in staat om onze onderwijspraktijken voortdurend te verbeteren en te evolueren. We zullen de uitkomsten van deze enquête gebruiken als leidraad om verder te groeien als school en om een positieve leeromgeving voor al onze leerlingen te creëren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In september 2023 is de oudertevredenheid afgenomen. Met een respons van 46% is deze voldoende. Uit de lijst halen wij een aantal actiepunten, waar we op door willen vragen en/of aan verbetering gaan werken. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven