Openbare Basisschool de Tiende Penning

H W Croeslaan 31 3237 AN Vierpolders

Schoolfoto van Openbare Basisschool de Tiende Penning

In het kort

Toelichting van de school

De 10e Penning is een basisschool in het dorp Vierpolders in een gloednieuw multifunctioneelgebouw met een prachtige sportzaal, ruimte voor brede schoolactiviteiten en voorstellingen.

Wij zijn een school voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.

We hebben een peuterspeelzaal, na schoolse opvang en tussenschoolse opvang in het gebouw.

We bieden brede school activiteiten zoals muziek, theater, Madscience, knutselen en nog veel meer .

We bieden alle kinderen Engelstalig onderwijs aan met medewerking van het instituut Early Bird.

We behalen goede onderwijsresultaten.

We hebben een aanbod voor meerbegaafde kinderen en ouders van onze school verzorgen een plusklas aanbod.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven