Hub Noord-Brabant vestiging Veghel

Sweelinckstraat 4 5462 CR Veghel

Schoolfoto van Hub Noord-Brabant vestiging Veghel

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Franciscusschool en over de inhoudelijke organisatie van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de Franciscusschool zijn afkomstig uit het gebied van ca. 20 km rondom Veghel.

Op de school zitten zowel leerlingen in de basischoolleeftijd als leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs (tot maximaal 20 jaar).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven