KBS Johannes

Eufraatdreef 3 3564 XZ Utrecht

  • Schoolfoto van KBS Johannes
  • Schoolfoto van KBS Johannes
  • Schoolfoto van KBS Johannes

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Johannesschool!

Op deze warme en toegankelijke school gaan we samen op zoek naar manieren waarop ieder kind kan groeien en samen zijn of haar talent kan ontwikkelen. Wij zorgen voor rust en structuur zodat ieder kind kan leren op zijn eigen tempo. We geloven dat school een plek is waar je niet alleen je denken ontwikkelt. Culturele en creatieve vakken zijn een belangrijk onderdeel binnen de Johannesschool. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Johannesschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Meer informatie zoals de schoolgids, jaarplanning, filmpjes en foto's vindt u op de website: www.ksu-johannes.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust
  • Structuur
  • Aandacht
  • Plezier
  • Vernieuwing

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Johannesschool heeft een gemengde populatie. De gemiddelde groepsgrootte is 23 leerlingen. Het totaal aantal schommelt tussen 175 en 185 leerlingen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de website kunt u meer informatie vinden over de schooltijden en opvang van de leerlingen: www.ksu-johannes.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven