Koorschool Utrecht

Plompetorengracht 5 3512 CA Utrecht

  • Onze school huist in een prachtig 17e eeuws grachtenpand.
  • Onze sfeervolle hal

In het kort

Toelichting van de school

De Koorschool is een kleine basisschool in het centrum van Utrecht. Maar niet zomaar een school; hier gaan dingen nét wat anders!

Op onze basisschool is muziek een hoofdvak, net zoals rekenen, taal en andere schoolvakken. Drie keer per week krijgen leerlingen muziekles of koorrepetitie. Muziek loopt daarnaast als een rode draad door de rest van ons lesprogramma heen.

Onze basisschool heeft ongeveer 60 leerlingen, verdeeld over groep 4 t/m 8. Alle leerlingen en leraren kennen elkaar, ook al komen ze uit de hele stad Utrecht en zelfs daarbuiten. Het is er veilig. Iedereen heeft tegelijk pauze en komt dan samen op het schoolplein in onze knusse binnentuin. 

Wil je meer weten? Bezoek onze website!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Muziekonderwijs
  • Kleinschalig
  • Persoonlijke aandacht
  • Gemeenschap
  • Culturele vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven