KBS De Zeven Gaven

Trumanlaan 60 3527 BR Utrecht

 • Ons plein nodigt uit tot verschillende spelvormen. Er is extra aandacht voor groen in onze stadse omgeving.
 • Iedere ochtend eten de kinderen en juffen en meesters samen fruit in de klas.
 • Alle kinderen op school maken gebruik van iPAds. We maken gebruik van moderne digitale middelen om kinderen voor te bereiden op de toekomst.
 • Bij de woordenschatlessen maken we gebruik van coöperatieve werkvormen.
 • Van klein tot groot werken samen.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Toekomstgericht
 • Samenwerken
 • Plezier
 • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is gesitueerd in het multiculurele Kanaleneiland. De meerste leerlingen komen uit deze wijk. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven