Basisschool Op Avontuur

Eifel 20 3524 HH Utrecht

Schoolfoto van Basisschool Op Avontuur

In het kort

Toelichting van de school

Op Avontuur is een kleine, protestants christelijke, basisschool gelegen op het scholeneiland in de wijk Lunetten

Op Avontuur is een ontmoetingsschool waarbij de christelijk geïnspireerde waarden en normen zoals respect, zorgzaamheid en tolerantie, in een multiculturele samenleving van groot belang zijn. We willen een sfeer creëren waar we open en eerlijk met elkaar communiceren en waarbinnen iedereen meetelt en zich veilig voelt. In ons onderwijs hebben wij het belang van elk, uniek, kind centraal staan. We gaan uit van de onderwijsbehoeften van het kind. In de ochtend staan taal en rekenen centraal op het programma, in de middag gaan we op avontuur en is er meer ruimte voor wereldoriëntatie, muziek, kunst- en cultuuronderwijs en natuurlijk gym en zwemles.

Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze website (www.bsopavontuur.nl) of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Onze school is aangesloten bij de Stichting Protestansts Christelijk Onderwijs te Utrecht. Zie voor meer informatie www.pcou.nl.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven