Speelleercentrum De Wijde Wereld

Helmteken 24 5406 DK Uden

  • Zolderruimte waar kinderen in de WereldTijd kunnen werken
  • Kinderen eten tussen de middag gezamenlijk een warme maaltijd
  • Tijdens de vrije tijd, tussen de lesblokken door, kunnen kinderen in de zgn. EigenTijd op deze plek van alles ondernemen
  • Tijdens het blok WereldTijd zijn de kinderen hier aan het werk
  • Natuurlijk bieden we de kinderen Tijd en Ruimte om heerlijk buiten te spelen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van SLC de Wijde Wereld. De gegevens die u hier aantreft zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Gezien het feit dat SLC de Wijde Wereld nog maar net is gestart, zijn er nog weinig scores beschikbaar, in de loop van de komende jaren zullen er natuurlijk ook voor ons centrum meer data beschikbaar komen.

SchoolVenster geeft u een betrouwbare en genuanceerde informatie over een aantal scores die er binnen ons speelleercentrum worden behaald.

In de loop van de komende schooljaren zullen er ook voor ons centrum meer gegevens beschikbaar komen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Formeel is de Wijde Wereld gestart in schooljaar 2010 - 2011 maar toen nog met een groepje kinderen binnen 't Mulderke. In schooljaar 2012-2013 zijn we echt met ons volledige dagarrangement gestart in het nieuwe gebouw op de huidige nieuwe locatie. In okotober van dat jaar telden we (zoals het overzicht weergeeft) 29 kinderen. Dit schooljaar waren dat er al meer dan 70 en naar verwachting zal de groei van het centrum zich ongeveer in dat tempo voortzetten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
344
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven