Dalton kindcentrum Marimba

Steenovenstraat 2 5402 HM Uden

  • we sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van het kind
  • leren gebeurt overal en altijd
  • de kinderen uit de bovenbouw kunnen opschrijven waar ze hulp bij nodig hebben en hulp kunnen bieden
  • we zetten onze kwaliteiten in en leren van elkaar
  • samenwerken, verantwoordlijkheid en zelfstandigheid zijn de peilers van ons Dalton onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Marimba: onderwijs en opvang onder één dak.

Ons kindcentrum is groeiende. Op dit moment telt de school 210 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven