cbs Op de Wieken

Fazantendrift 2 8309 AM Tollebeek

Schoolfoto van cbs Op de Wieken

In het kort

Toelichting van de school

Op de Wieken.......werken aan een stevige basis

Al jaren probeert u uw kind het beste te geven. U laat uw kind genieten van alles wat u heeft te bieden: liefde, geborgenheid en kennis. En dan wordt uw kind vier jaar.

Dit betekent: voor het eerst naar de basisschool. Een hele stap voor uw kind en voor u, een belangrijke stap. En zo`n stap zet je niet zomaar. U moet een school zoeken. Een basisschool, die bij uw kind en bij u past. Het is dus verstandig om u eerst te oriënteren op de mogelijkheden die er zijn.

Een van de mogelijkheden is: cbs Op de Wieken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven