KB Aeresteijn

Sportlaan 19-20-21 2461 NK Ter Aar

Van maart tot okotober gaat groep zes wekelijks naar de boerderij De Vosseburch.
Heel veel in de praktijk leren over je omgeving!

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij basisschool Aeresteijn als onderdeel van IKC De Poel

U kunt hier een virtueel kijkje nemen in onze school.

Voor een duidelijker beeld en nog meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.aeresteijn.nl

Uiteraard bent u ook welkom om de school in ons IKC in het echt te komen bekijken.

U kunt een e-mail sturen naar  a.zantboer@wijdevenen.nl of bellen naar 0172-602548.

We maken graag een afspraak om u rond te leiden in onze school waar we trots op zijn.

SPO WIJ de Venen

http://https://www.wijdevenen.nl/

Onze school maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen. Bij WIJ de Venen staat de WIJ voorop. WIJ staan met beide benen op de grond en kijken met een open blik naar de wereld. Onze scholen zijn stevig geworteld in het Randstedelijke Groene Hart. Je vindt er de vertrouwdheid van de eigen buurt, de weidsheid van het landschap en de nabijheid van grote steden. WIJ bieden plaats aan álle kinderen.WIJ bieden samen GOED onderwijs, gebaseerd op: Groeien, Ontwikkelen, Ervaren en Delen.  

Onder onze Stichting vallen 13 scholen met in totaal 3176 leerlingen.

In de gemeente Nieuwkoop:?

IKC de Poel – Langeraar (voorheen basisschool Aeresteijn) 

Basisschool Antonius - Noorden? 

Maranathaschool - Nieuwkoop??

Basisschool De Rietkraag - Nieuwkoop? 

IKC De Vaart - Ter Aar? 

Daltonschool De Diamant - Zevenhoven? 

SWS De Veenvogel - Nieuwveen?

 In de gemeente Kaag en Braassem:? 

IKC Ter Does - Hoogmade? 

IKC Het Woud - Rijnsaterwoude

IKC De Lei - Leimuiden? 

SWS De Wereldweide - Woubrugge

In de gemeente Alphen aan den Rijn:? 

Basisschool De Tweeklank - Hazerswoude Rijndijk? ?  

Bij SPO WIJ de Venen werken ongeveer 300 medewerkers, zij verzorgen eigentijds onderwijs voor ongeveer 3000 leerlingen. WIJ de Venen kent een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht.  Het college van bestuur en de directeuren worden geadviseerd en ondersteund door het bestuursbureau. Het college van bestuur draagt zorg voor de richting en koers van de stichting, ontwikkelt samen met de directeuren van de scholen en het managementteam van het bestuursbureau het algemene beleid van de stichting, stelt de kaders vast voor de scholen en behartigt de algemene belangen van de stichting.    

Anneke Zantboer, directeur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbindend: samen beter
  • Verantwoordelijk:eigenaarschap
  • Verrijkend: talentontwikkeling
  • Vertrouwen: veilig
  • Vernieuwend: inclusiever

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het jaar 2023-2024 werken wij met drie kleutergroepen, een groep drie, een groep 3/4, een groep 4, een groep 5; twee groepen 6; een groep 7 en een groep 8.

Daarnaast hebben wij een pluszorggroep voor kinderen van de groepen vijf tot en met acht, die meer ondersteuning nodig hebben op de basisvaardigheden, geleid door een leerkracht en een onderwijsassistent.

Ook is er een plusgroep voor kinderen van de groepen zeven tot en met acht, die meer uitdaging nodig hebben, deze wordt geleid door een leerkracht.

Er is ook een plusgroep voor kinderen van groep 4 tot en met 6, deze wordt geleid door een leraarondersteuner.

We zijn de enige school in het mooie dorp Langeraar en we werken er hard en met plezier aan om alle kinderen van Langeraar en Papenveer een plaats te bieden op Aeresteijn en ze een passend onderwijsaanbod te geven.

We zien graag dat kinderen met plezier en een hoge betrokkenheid de basisschooltijd doorlopen en dat ze uiteindelijk met een goede basis in het vervolgonderwijs terecht komen op het niveau wat bij ze past.

We werken vanuit het gedachtegoed van Gert Biesta dat het aanleren van basisvaardigheden en kennis (kwalificatie) in evenwicht moet zijn met het aanleren van de waarden en normen van de maatschappij waarin de kinderen leven zodat ze zich kunnen tot ontwikkelen een volwaardig lid van onze cultuur (socialisatie) én dat ze hun eigen kwaliteiten, tekortkomingen kennen om te kunnen bepalen hoe zij als individu kunnen ontwikkelen (subjectificatie).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
263
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Bij deze functionaris kan men terecht voor klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; discriminatie en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Hij/zij zal de klachten niet zelf behandelen,maar zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen vanaangifte.

Terug naar boven